Vítáme vás webových stránkách společnosti INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Kontaktní údaje:                             

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 596 633 836
Fax:       +420 596 596 689
www.ingat.cz


Další kontaktní a identifikační údaje

Projektový manažer


Jedná se o zajištění celého komplexu investorsko – inženýrských činností od A do Z. To znamená od zajištění veškeré předprojektové přípravy (pozemky, výběr projektanta, dohled nad zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně těchto povolení), dále organizace výběru dodavatele - zhotovitele díla a stavebního dozoru, až po kolaudaci akce a předání k užívání provozovateli. Pro případné dotované akce zajistíme všechny potřebné doklady pro žádosti o dotace a pro následné závěrečné vyhodnocení akce.
Ve spolupráci s našimi externími odborníky pomůžeme zajišťovat i dotace jak ze státního rozpočtu, tak ze státních fondů, ale i EU.