Vítáme vás webových stránkách společnosti INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Kontaktní údaje:                             

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 596 633 836
Fax:       +420 596 596 689
www.ingat.cz


Další kontaktní a identifikační údaje

Organizace zadávání zakázek


Organizace výběrových řízení, jejichž výsledkem bude nejvýhodnější dodavatel pro investišní či veřejnou zakázku (platební podmínky, termínové plnění, bankovní záruky v době realizace díla a v záruční době atp.)

Zadávání veřejných zakázek je velmi složitý proces, jehož řádný a zákonný průběh je důležitý nejen pro Vás jako veřejné zadavatele, ale v mnoha případech nutnou podmínkou pro získání dotací. Dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle ostatních požadavků dotačních programů i pro zakázky malého rozsahu je vyžadováno dle zákona zadávat transparentně a nediskriminačně a dle pokynů dotujících institucí je nutné dodržet jejich požadavky.