Vítáme vás webových stránkách společnosti INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Kontaktní údaje:                             

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 596 633 836
Fax:       +420 596 596 689
www.ingat.cz


Další kontaktní a identifikační údaje

Koordinátor BOZP


Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Tato činnost je dána zákonem č. 309/ 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. "Zadavatel je povinnen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele."
K zajištění zákonem vyžadovaných činností (koordinátor, ohlášení, plán BOZP na staveništi) jsme odborně způsobilí a zajišťujeme i tuto činnost.