Vítáme vás webových stránkách společnosti INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Kontaktní údaje:                             

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 596 633 836
Fax:       +420 596 596 689
www.ingat.cz


Další kontaktní a identifikační údaje

Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV

  Objednatel:
  Svazek obcí „Čistý Zlechovský potok“

  Generální zhotovitel:
  Sdružení pro ČOV Zlechov - IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.Naše společnost zahájila výkon technického dozoru pro stavbu spolufinancovanou ze zdrojů Evropské unie "Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV".
Součástí projektu je výstavba kanalizačního systému v obcích Zlechov, Tupesy a Břestek (okres Uherské Hradiště) s vyústěním na novou centrální mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s vysokou úcčnností, situovanou v jižní části obce Zlechov na levé straně Zlechovského potoka poblíž lokality s místním názvem „Přední díly". Nová ČOV zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních predpisů.